Политическата криза, готовността на БСП за избори и посоката й на развитие