Учениците обратно в клас при тестване два пъти седмично