„Свободна зона в 9 без 5“ 14 февруари 2020 – петък