100 годишен юбилей отбелязаха в център за развъждане на панди в Китай