Ананиев: Стриктно спазваме мерките на ЕС за коронавируса