Писмо до съпругата на Стефан Данаилов - Мария от Патрашкова !