Тежко болни пациенти продължават да остават без лекарства