Политолог: Тече процес за изчезването на Македония