Еврокомисията ни дава 2 месеца да спазим изискванията по \"Натура 2000\"