Костадинка Кунева - осемнадесетият българин в ЕП, избран с вота на гърците