Медици работят над 40 часа в болницата в Пазарджик