Ангел Кунчев: Ако продължим със същите темпове на заразяване, ще има трудности