Близо 5000 пенсионери у нас са със запорирани пенсии