Енергийният министър поиска отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз”