МВнР обяви приоритетите: Еврозоната, Шенген и изборите в чужбина