В какво се превърнаха най-известните къмпинги? Да видим: