Президентският съветникпроф. Александър Маринов - Радев е готов със служебен кабинет