Експерт: От октомври банките започват увеличение на лихвите по кредитите