Транспортните министри в ЕС обсъдиха влиянието на пакет \"Мобилност\" върху климата