Президентът за кризата: Партиите да не забравят обещанията си към хората