Младок от Ботев побесня срещу съдията, търси му обяснение