Десетки измамени от цялата страна с хиляди левове за неизпълнени ремонти