"Ничия земя": Конопът - надежда за живот за тежко болни