\"Ничия земя\": Конопът - надежда за живот за тежко болни