Проф. Балтов: Пациентите търсят късно помощ, когато нещата станат непоносими