Песимизмът на родителите срещу оптимизма на децата им!