Ректорът на НАТФИЗ: Стефан Данаилов беше човек с широко скроена душа