Григорова: За съжаление, всичко у нас ще продължи да поскъпва