Черно море порази вратата на Септември с красив гол