Депутатите приеха Закона за противодействие на корупцията