При отнемане на имот с измама: Какви са правата на собственика?