Костов: Рецепи за безплатни лекарства срещу COVID-19 в момента не се издават