\"ЗА\" И \"ПРОТИВ\" СЪКРАТЕНОТО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ: При кои случаи е справедливо то да отпадне?