Директори на училища предлагат пълна отмяна на изпитите след 4. и 10. клас