Зам.-министър: Не е обсъждано отпадането на правото на глас за българите в ЕС