ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ: България подкрепя членството на Македония под условие