Подкрепа от Германия: България, Румъния и Хърватия са готови да получат членство в Шенген