Георги Тодоров: На мъртъв човек какво да му предадеш?