Магазините в моловете търпят големи финансови загуби