Отложено заседание: Външната комисия не разгледа френското предложение за РСМ