Европейският съюз отчете рекорден срив на икономиката