Мнозинството от българите не очакват съставяне на кабинет