Установиха замърсителя на река Марица, изтровил голямо количество риба