Да живееш в постоянна изолация - разказ за хората, които са откъснати от света