Нови учебници най-късно до края на септември, дотогава ще се учи онлайн