Даниел Лорер: Няма икономически мотиви да бъде съборено правителството