Липсата на кворум провали последното заседание на комисията „Росенец”