Анестезиолог отправи гневно обръщение към неспазващите мерките