ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ: 25 от депутатите не са казвали и дума от трибуната