Десетки арести на протест срещу имиграционните служби в САЩ