НАПРЕЖЕНИЕ НА ПРОТЕСТА: Водни оръдия, сблъсъци, ранени и арести